menu b-sitemap-thmenu b-contact-th menu b-th-thmenu b-eng-th1
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โหวต 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2558
Starch Update 2015
3-4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
Open for Applications
BIOTEC Post-doctoral Fellowship 2015 – 2016
หนังสือต้นวิจัย ใบเศรษฐกิจ ผลิตผลสังคม
รวบรวมผลงานของ สวทช. ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
หนังสือ The Power of R&D
พลังงานวิจัย ขับเคลื่อนธุรกิจไทย ก้าวไกล ยั่งยืน
แอปพลิเคชั่น TBRC
อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการจุลินทรีย์และชีววัสดุ
แอปพลิเคชัน Thai-Fungi
สื่อการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
Life Sciences in Thailand
Special publication with The Scientist
Thailand Biotech Guide 2015/2016
Technologies Developed for Elderly People
Biotechnology Gallery
Collection of our products and technologies

ข่าวสารองค์กร
ss

ดร. สรวง สมานหมู่ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค ได้รับรางวัลชนะเลิศ True Innovation Awards 2011 ประเภท IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด) จากผลงานนวัตกรรมเรื่อง “เธอคือลมหายใจ เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ" จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลในงาน Awards Night เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555

เริ่มจากการคิดค้นนวัตกรรม โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่คร่าชีวิตของคนเป็นจำนวนมาก และยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของโลก จากการประมาณการณ์ขององค์การอนามัยโลก เมื่อปี 2554 พบว่า มีผู้ป่วยเบาหวานที่รู้ตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกประมาณ 300 ล้านคน ต้องสูญเสียเม็ดเงินในการการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานอยู่ที่ประมาณ 12.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับประเทศไทยต้องใช้จ่ายเงินในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีอยู่ประมาณ 3 ล้านคนสูงถึง 100,000 ล้านบาทต่อปี ประกอบกับการศึกษาผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) พบว่าลมหายใจของผู้ป่วยเบาหวานมีปริมาณของสารสารเมธิลไนเตรต (methyl nitrate) ในปริมาณที่สูงผิดปกติ ซึ่งปริมาณของสารเมธิลไนเตรต มีความสัมพันธ์แบบแปรผันโดยตรงกับปริมาณน้ำตาล (กลูโคส) ในเลือด

จากแนวคิดดังกล่าว นำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมเครื่องมือตรวจเบาหวานจากลมหายใจ ผลงาน “เธอคือลมหายใจ เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ" เป็นการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดเบาหวาน โดยใช้หลักการ Chemical sensor เพื่อตรวจวัดระดับสารเมธิลไนเตรต (methyl nitrate) ในลมหายใจของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งจะมีระดับที่สูงเกินเกณฑ์ปกติ เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล (กลูโคส) จากลมหายใจแทนการเจาะเลือดจากผู้ป่วย True Innovation Awards 2011 เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักคิด นักสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมของไทย เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการ ที่จะทำให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ จัดขึ้น โดยความร่วมมือของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานข่าวต่างประเทศ CNBC ร่วมสนับสนุนโดย แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) และ TRUE VISIONS

New_Image3ss

ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2555


     web-biotec 39  web-biotec 41  web-biotec 43

     National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
     113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng,
     Khlong Luang, Pathum Thani 12120 THAILAND
     Tel: (66-2) 564 6700, Fax : (66-2) 564 6701-5

 
build-17