สายตรงงานบริการ 02-564-6629

ช่วงเวลาให้บริการ 13-16 น. จันทร์-ศุกร์

 

แจ้งหยุดบริการทดสอบ Anti- malarial assay เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 9 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (09-01-2018)

เนื่องจาก เครื่องมือในการวัดค่าการทดสอบ anti-malarial assay มีการชำรุดและมีแนวโน้มที่จะยังไม่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว ดังนั้น ทางห้องปฏิบัติการฯ จึงขอประกาศหยุดให้บริการทดสอบดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และเมื่อสามารถแก้ไขได้แล้ว จะแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง ห้องห้องปฏิบัติการฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกลูกค้าทุกท่าน มา ณ ที่นี้

Bioassay service

 

แจ้งปิดบริการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งช่องปาก (KB) และ การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ neuraminidase ของไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (11-08-2017)

สำหรับลูกค้าเดิมที่ต้องการทดสอบ กรุณาส่งตัวอย่างภายในเดือน ธันวาคม 2560

Bioassay service

แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มบริการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (04-08-2014)

เนื่องจากทางห้องปฏิบัติการฯ มีการเพิ่มบริการทดสอบ anti-bacterial assay และ anti-plant pathogen หลายรายการ มีการปรับปรุงขั้นตอนการขอรับบริการ และการส่งรายงานผลให้เป็นแบบ electronic report (ไฟล์ PDF) จึงขอเรียนแจ้งลูกค้าที่มีความประสงค์จะทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 นี้เป็นต้นไปให้กรุณาใช้แบบฟอร์มใหม่ ตามลิงค์นี้ Bioassay request form

Bioassay service

 

แจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์สัตว์ ด้วยวิธี Resazurin microplate assay (REMA) แทน MTT assay ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 (15-10-2013)

ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจะปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์สัตว์ ด้วยวิธี MTT assay เป็น REMA ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป และในบริการครั้งนี้มีเซลล์ที่ได้ยกเลิกให้บริการ ได้แก่ HEp-2, 3T3, IEC6, Sf9 และ C6/36 สำหรับแบบฟอร์มใหม่จะเปิดให้ดาวน์โหลดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

Bioassay service

 

แจ้งประกาศใช้ขั้นตอนขอรับบริการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพใหม่ (1-03-2013)

เนื่องจากทางห้องปฏิบัติการฯได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพให้มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ปรับแบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างให้มีแบบฟอร์มเดียว และปรับราคาทดสอบ anti-HSV-1 โดยคิดค่าบริการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ Vero รวมเข้าไปด้วย ซึ่งเอกสารที่แสดงขั้นตอนขอรับบริการ แบบฟอร์มขอรับบริการ และราคาการทดสอบ สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ BIOASSAY SERVICE ดังนั้น การขอใช้บริการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไปจะดำเนินการตามระบบที่ปรับใหม่

Bioassay service

 

ประชาสัมพันธ์บริการรับฝากเซลล์สัตว์ (02-02-2012)

เนื่องจากไบโอเทคกำลังจะเปิดให้บริการรับฝากเซลล์สัตว์ในเดือนมิถุนายน 2555 จึงขอความร่วมมือนักวิจัยตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการให้บริการรับฝากเซลล์สัตว์ และกรุณาส่งกลับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bioassay service

 

ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ มีบริการทดสอบและตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพของสารตัวอย่างในระดับหลอดทดลอง (in vitro assay) ให้แก่นักวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจทางด้านการค้นหาและใช้ประโยชน์สารสกัดจากธรรมชาติที่ได้จากพืช เชื้อราและเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีที่มีศักยภาพและกำลังจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเพื่อไปเป็นยา

ทางห้องปฏิบัติการฯ สามารถทดสอบสารตัวอย่างทั้งที่เป็นสารสกัดหยาบ สารบริสุทธิ์ และสารสังเคราะห์ ในรูปของเหลวและของแข็ง ในส่วนของการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพนั้นมีการทดสอบหลายระดับ ได้แก่ การตรวจกรองเบื้องต้นเพื่อดูผลบวก (positive) หรือลบ (negative) การตรวจหาค่า IC50 (50% inhibitory concentration) เพื่อให้ทราบระดับความเข้มข้นของสารที่มีพิษต่อเซลล์หรือยับยั้งเชื้อโรคได้ 50% และการหาค่า MIC (minimal inhibitory concentration) เพื่อให้ทราบระดับความเข้มข้นของสารยับยั้งเชื้อโรคได้อย่างน้อย 90%

1. การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถของสารตัวอย่างในการยับยั้งการเจริญของเซลล์ในหลอดทดลอง ซึ่งทางห้องปฏิบัติการจะใช้เทคนิคการวัดการเรืองแสง (fluorescence method) ของสีย้อมเซลล์ resazurin และ การวัดโปรตีนเรืองแสงสีเขียว GFP (green fluorescent protein) อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่ใช้ทดสอบ โดยปริมาณการเรืองแสงที่วัดได้จะสัมพันธ์กับปริมาณเซลล์ที่เหลือรอดอยู่

ปัจจุบันมีการทดสอบที่เปิดให้บริการมีดังนี้

  • เซลล์มะเร็งเต้านม MCF-7 (human breast adenocarcinoma)
  • เซลล์มะเร็งปอด NCI-H187 (human small cell lung, carcinoma)
  • เซลล์มะเร็งตับของคน HepG2 (human hepatocarcinoma)
  • เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของคน Caco-2 (human colon adenocarcinoma)
  • เซลล์มะเร็งผิวหนังของหนู B16-F10 (mouse melanoma)
  • เซลล์ปกติจากผิวหนังของคน (Human dermal skin fibroblast)
  • เซลล์ปกติจากเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังของหนู NCTC929 (mouse subcutaneous connective tissue)
  • เซลล์ปกติจากไตของลิง Vero (African green monkey kidney)

2. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคในคนและสัตว์

เป็นการทดสอบเพื่อประเมินฤทธิ์ของสารตัวอย่างในการยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคในหลอดทดลอง ซึ่งได้แก่ เชื้อมาลาเรีย (Plasmodium falciparum) เชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis) เชื้อไวรัสเริม (herpes simplex virus type 1) เชื้อรา Candida albicans เชื้อแบคทีเรียแกรมบวก (Bacillus cereus, Staphylococcus aureus และ Enterococcus faecium) และเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Pseudomonas aeruginosa (PAO1), Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae และ Escherichia coli

3. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคในพืช

เป็นการทดสอบเพื่อค้นหาสารที่สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์ของราที่ก่อโรคในข้าว 2 ชนิด คือ เชื้อราก่อโรคใบไหม้ (rice blast disease; Magnaportha grisea) และโรคเมล็ดด่าง (dirty panicle disease; Curvularia lunata) และเชื้อราก่อโรคใบจุดในพืชกลุ่มคะน้า (Alternaria brassicicola) โดยใช้เทคนิคการย้อมสปอร์เชื้อราที่กำลังงอก (spore germ-links) ด้วยสี carboxy fluorescein diacetate (CFDA)

4. การตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อไมโคพลาสมาในน้ำเลี้ยงเซลล์

การทดสอบนี้ต้องการน้ำเลี้ยงเซลล์ที่ไม่เติม antibiotic บ่มนานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ปริมาตรอย่างน้อย 1.5 ml ตรวจสอบโดยใช้ MycoProbe Mycoplasma Detection kit (R&D systems)

 

ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการฯ มีบริการทดสอบหาฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังนี้

1. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum (K1 strain)
2. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อวัณโรค Mycobacterium tuberculosis (H37Ra)
3. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก Bacillus cereus
4. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก Enterococcus faecium
5. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก Staphylococcus aureus
6. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ Pseudomonas aeruginosa (PAO1)
7. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ Acinetobacter baumannii
8. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ Klebsiella pneumoniae
9. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ Escherichia coli
10. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราโรคใบไหม้ในข้าว (Magnaportha grisea)
11. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราโรคเมล็ดด่างในข้าว (Curvularia lunata)
12. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราก่อโรคใบจุดในพืชกลุ่มคะน้า (Alternaria brassicicola)
13. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อยีสต์ Candida albicans
14. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเริมที่ปาก (Herpes simplex type-1, HSV-1)
15. ความเป็นพิษต่อเซลล์ไตของลิง (Vero ) (African green monkey kidney fibroblast)
16. ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านมของคน (MCF-7) (human breast adenocarcinoma)
17. ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดของคน (NCI-H187)(human small-cell lung carcinoma)
18. ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งตับของคน (HepG2)(human hepatocarcinoma)
19. ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของคน (Caco-2)(human colon adenocarcinoma)
20. ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งผิวหนังของหนู (B16-F10)(mouse melanoma)
21. ความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังของคน (human dermal skin fibroblast)
22. ความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังของหนู (NCTC929) (mouse subcutaneous connective tissue)
23. ทดสอบการปนเปื้อนเชื้อไมโคพลาสมา (Mycoplasma)

Download แบบฟอร์มขอรับบริการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (ไฟล์ PDF)

 

ผู้สนใจสามารถขอคำปรึกษาก่อนส่งตัวอย่าง โดยติดต่อ

Bioassay service โทร 02-564 6629 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ลูกค้าที่มีความประสงค์จะส่งสารมาทดสอบ กรุณารับทราบในข้อสงวนสิทธิ์ของศูนย์ฯ ดังนี้

ข้อสงวนสิทธิ์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ให้บริการทดสอบและประเมินฤทธิ์เบื้องต้นของสารตัวอย่างในหลอดทดลอง ข้อมูลในรายงานของห้องปฏิบัติการเป็นผลที่ได้จากการทดสอบในสภาวะที่ห้องปฏิบัติการใช้เท่านั้น และไม่สามารถใช้รับรองและขยายผลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ได้ ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลการทดสอบไปใช้ในการโฆษณาเชิงพาณิชย์ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการนำข้อมูลนี้ไปใช้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โปรดทราบว่าศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไม่ใช่หน่วยงานที่มีอำนาจในการรับรองผลการทดสอบใดๆ และผู้อื่นไม่มีสิทธินำชื่อ หรือสัญลักษณ์ของศูนย์ฯ ไปใช้ไม่ว่ากรณีใด

ผู้ที่ต้องการส่งตัวอย่างทดสอบ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับบริการให้ครบถ้วนแล้วส่งมาพร้อมกับตัวอย่างทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตัวเองได้ที่

ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ทางอีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรและแฟกส์: 02 564 6629

 

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120 THAILAND
Tel: (66-2) 564 6700, Fax : (66-2) 564 6701-5
Copyright © 2009 BIOTEC, NSTDA . All Rights Reserved. Privacy Policy. Powered by MIS.