subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
prebiotics

พรีไบโอติกเสริมอาหารสัตว์

คณะนักวิจัยไบโอเทค ศึกษาการผลิตโพลิเมอร์ชีวภาพชนิดเบต้ากลูแคนจากเชื้อรา โดยการหมักในอาหารเลี้ยงเชื้อต้นทุนต่ำ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม รวมถึงการขยายการผลิตในระดับ 200 ลิตร โพลิเมอร์ชีวภาพที่ผลิตได้นี้มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกที่จะช่วยส่งเสริมการเจริญของเชื้อโปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสัตว์ และช่วยยับยั้งเชื้อก่อโรคในลำไส้ไก่ได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะต่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นพรีไบโอติกทางเลือกสำหรับผสมในอาหารสัตว์ 

เทคโนโลยีนี้เปิดรับผู้ประกอบการที่สนใจขออนุญาตใช้สิทธิ โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ไบโอเทค