subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
Progesterone detection

น้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในซีรั่มและน้ำนมโค 

นักวิจัยไบโอเทคได้ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงสูงต่อฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน และไม่ทำปฏิกิริยาข้ามต่อสเตียรอยด์ฮอร์โมนชนิดอื่นๆ รวมทั้งพัฒนาวิธี  competitive ELISA ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรเจสเตอโรนในซีรั่มและน้ำนมของโค เพื่อยืนยันการเป็นสัดของแม่โคในวันผสมเทียม สามารถชี้บ่งการตั้งท้องของแม่โคที่ได้รับการผสมเทียม รวมถึงการติดตามการทำงานของรังไข่ เป็นต้น ซึ่งโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะ และวิธีการตรวจที่ไบโอเทคพัฒนาขึ้นนี้มีความแม่นยำและได้ผลวิเคราะห์เร็ว ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง

เทคโนโลยีนี้เปิดรับผู้ประกอบการที่สนใจขออนุญาตใช้สิทธิหรือร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ไบโอเทค