subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
food15

กระบวนการเร่งการหมักน้ำปลาโดยใช้เอนไซม์ 

ไบโอเทคร่วมมือกับบริษัท น้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด พัฒนาวิธีการหมักน้ำปลาโดยการใช้เอนไซม์เร่งการย่อยสลายโปรตีน เพื่อลดระยะเวลาในการหมักลงจากปกติ 18 เดือน ให้เหลือ 11 เดือน ได้น้ำปลา ที่มีกลิ่น สี และรสเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ กลิ่นหอมของน้ำปลาอ่อนกว่าการหมักแบบดั้งเดิม ทำให้น้ำปลาจากกระบวนการนี้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ และคนรุ่นใหม่ที่ชอบกลิ่นน้ำปลาไม่แรงมากนัก

ปัจจุบัน บริษัท น้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด มีการผลิตน้ำปลาด้วยกระบวนการใหม่นี้สำหรับการส่งออก