subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
food09

ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน 

ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันและไม่ไวต่อแสง  เป็นการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ข้าว  IR57514 มีคุณสมบัติทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน กับพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับยีนทนน้ำท่วมและคุณภาพการหุงต้มในการคัดเลือก ข้าวหอมชลสิทธิ์มีกลิ่นหอม ทนน้ำท่วมฉบับพลันในทุกระยะการเจริญเติบโต ทนอยู่ในน้ำได้นาน 2 – 3 สัปดาห์ ไม่ไวต่อช่วงแสงทำให้ปลูกได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่

เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ได้ถูกแจกจ่ายไปยังเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร พระนครศรีอยุธยา ชัยนาถ และอ่างทอง ไบโอเทค สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อสร้างอาชีพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กลุ่มเกษตรกร และมีเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อปลูกขยายในฤดูต่อไป

สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจจากข้าวหอมชลสิทธิ์ โดยจัดทำข้าวสารหอมชลสิทธิ์บรรจุถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า “อ่อนหวาน” ที่มีวางจำหน่ายใน ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ