การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

R&D1


นวัตกรรมและการพัฒนา เป็นหัวใจสำคัญในปรัชญาของ SBBU นักวิจัยจะทำการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นำอย่างต่อเนื่องผ่านทางงานวิจัยภายในองค์กร ที่ได้รับความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อการค้า Ezee Gene®

                  R&D3 R&D4
                  R&D5 R&D6
 • Ezee Gene WSSV Single PCR
 • Ezee Gene TSV RT- Nested PCR
 • Ezee Gene WSSV Nested PCR
 • Ezee Gene YHV RT- Nested PCR
 • Ezee Gene IHHNV Nested PCR
 • Ezee Gene MrNV RT- Nested PCR
 • Ezee Gene HPV Nested PCR
 • Ezee Gene WSSV Speedy Color
 • Ezee Gene MBV Nested PCR
 • Ezee Gene TSV Speedy Color

ความร่วมมือ

 • Center of Excellence for shrimp Molecular Biology and Biotechnology Mahidol University
 • Molecular Aquatic Biology and Genetics Lab
 • Shrimp Genetic Improvement Center (NBC) Surattani
 • Quarantine Center (Walailak University) Nakhonsithammarat
 • Shrimp Farms East/South
 • Broodstock Multiplication Center Burapha University Chanthaburi
 • Selective Breeding Center Chonburi
 • Farm hatchery Chachoengsao/Songkhla
 • Research unit on Shrimp Molecular Biology and Genome Chulalongkorn University
 • Center of Excellence for Marine Biotechnology Chulalongkorn University

 

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120 THAILAND
Tel: (66-2) 564 6700, Fax : (66-2) 564 6701-5
Copyright © 2009 BIOTEC, NSTDA . All Rights Reserved. Privacy Policy. Powered by MIS.