หน้าแรก
Slide background
Slide background

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Thai Fungi

a new app for a reference guide of fungi found in Thailand

Slide background

แอปพลิเคชั่น TBRC

อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการจุลินทรีย์และชีววัสดุ

Slide background

Open for Applications

BIOTEC Post-doctoral Fellowship 2015 – 2016

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวสารองค์กร

 


ข่าวสารการประชุม


 icon biotec การประชุม เรื่อง เดินหน้าประเทศไทยกับงานวิจัยด้านพืช วันที่ 3 - 5 เมษายน 2560 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Read more ...

 icon biotec International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017, 27 February-2 March 2017

Read more ...