โครงการสะเต็มศึกษากับโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดแพร่

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน โครงการสะเต็มศึกษากับโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดแพร่ ออกอากาศ วันที่ 9 ธันวาคม 2559