ไบโอเทคกับการพัฒนางานบนพื้นที่สูง

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน ไบโอเทคกับการพัฒนางานบนพื้นที่สูง ออกอากาศ วันที่ 14 มีนาคม 2556