พัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน พัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ออกอากาศ วันที่ 1 ธันวาคม 2557