ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท ออกอากาศ วันที่ 3 ธันวาคม 2557