งานประชุมนานาชาติ The 10th International Mycological Congress (IMC10)

ไบโอเทค สวทช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมราวิทยาแห่งประเทศไทย และ International Mycological Association จัดงานประชุมนานาชาติ The 10th International Mycological Congress (IMC10) ซึ่งเป็นงานประชุมระดับโลก ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการและงานวิจัยระหว่างนักวิจัยด้านความหลากหลายทางสายพันธุ์และพันธุกรรมของรา รวมถึงบทบาททางชีววิทยา ความสัมพันธ์ และการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และประโยชน์จากราที่มีต่อมนุษย์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ. ดร. เลขา มาโนช ประธานร่วมคณะกรรมการจัดงาน IMC10 รศ. ดร.นิวัฒเสนาะเมือง ประธานสมาคมราวิทยาแห่งประเทศไทย (TMA) และ Prof. John W. Taylor, President of International Mycological Association ร่วมกล่าวต้อนรับ และ ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค กล่าวเปิดงาน

Opening Ceremony

ในงานประชุม IMC10 มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การบรรยายวิชาการจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเห็ดรา อาทิ Prof. Pedro W. Crous จาก Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ Dr. Pier Luigi Nimis  จาก Department of Life Sciences, University of Trieste ประเทศอิตาลี และ Dr. Gregory Jedd จาก Temasek Life Sciences Laboratory & Department of Biological Sciences, The National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ มีผลงานวิจัยเข้าแสดงด้วยกันทั้งสิ้นร่วม 700 ผลงาน โดยเป็นการนำเสนอ 200 ผลงานและโปสเตอร์ 526 เรื่อง และมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน จาก 64 ประเทศ

IMC10

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย นำเสนอความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ของประเทศไทย ที่มีการศึกษาทำวิจัยแล้วอย่างกว้างขวาง เช่น นกเงือก กิ้งกือ หิ่งห้อย ไลเคน เห็ดรา เป็นต้น ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ในแง่มุมต่างๆ

IMC10 1

IMC10 3

IMC10 2

นอกจากงานประชุมแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ผู้ร่วมงานได้เลือกเข้าร่วมมากมาย ได้แก่ pre-congress workshops และ post-congress workshops จำนวน 19 งาน การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการไบโอเทค ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และทัวร์ท่องเที่ยวประเทศไทย เป็นต้น

technical tour1

งาน IMC จัดขึ้นเป็นประจำทุก 4 ปี โดยครั้งต่อไปจะจัดที่ประเทศเปอร์โตริโก ในปี 2561

ประกาศเมื่อ 8 สิงหาคม 2557

 

ข่าวสารองค์กร