ราแมลง

รายการ พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน Thai Fungi แอปพลิเคชันเรียนรู้เรื่องราแมลง ออกอากาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
รายการ โลกมหัศจรรย์ ตอน ไขปริศนาราแมลง
ออกอากาศ วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
รายการ ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์ ราแมลงในธรรมชาติ
ออกอากาศ วันที่ 10 กรกฎาคม 2552
รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน ราแมลง
ออกอากาศ วันที่ 25 มิถุนายน 2552