การวิจัยและพัฒนาวัคซีน และการตรวจสอบไข้หวัดนก

รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน เทคนิค Reverse Genetics กับการสร้างวัคซีนไข้หวัดนก
ออกอากาศ วันที่ 20 เมษายน 2551
รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน การวิจัยและพัฒนาวัคซีน และการตรวจสอบไข้หวัดนก
ออกอากาศ วันที่ 10 กันยายน 2549