ชุดตรวจไข้หวัดนกด้วยเทคโนโลยีไบโอเซ็นเซอร์

รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน ชุดตรวจไข้หวัดนกรุ่นใหม่ด้วยหลักการ BIO Sensor ออกอากาศ วันที่ 1 มีนาคม 2551