การพัฒนายารักษามาลาเรีย

รายการ สนุกคิดกับ สวทช. ตอน ปราบมาลาเรียจอมดื้อ ออกอากาศ วันที่ มีนาคม 2549