ยีสต์ทนร้อน

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน ยีสต์ทนร้อน
ออกอากาศวันที่ 3 เมษายน 2560