ENZease จากแล็ปสู่วิสาหกิจชุมชน

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน ENZease จากแล็ปสู่วิสาหกิจชุมชน
ออกอากาศวันที่ 2 สิงหาคม 2560