ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำ

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำ
ออกอากาศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำ
ออกอากาศ วันที่ 25 ตุลาคม 2555