เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศ
ออกอากาศ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
รายการ ฉลาดล้ำโลก ชุด ลองแล้วรวย ตอน เทคโนโลยีพิทักษ์โลก
ออกอากาศ วันที่ 25 กันยายน 2554
รายการ ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน ตอน เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย แถมได้ก๊าซชีวภาพ
ออกอากาศ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร