เอนไซม์ฟอกเยื่อกระดาษ ลดการใช้สารเคมี

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน ENZbleach เอนไซม์ฟอกเยื่อกระดาษจากปลวก ออกอากาศ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555