งานวิจัยเชื้อราก่อโรคโคนเน่าที่ทำลายป่าชายเลน 

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน นักวิจัย ไบโอเทค กับรางวัล Young Scientists Awards ออกอากาศ วันที่ 29 กันยายน 2554