งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าว


ข้าวหอมชลสิทธิ์ ทนน้ำท่วมฉับพลัน


ข้าวเหนียวธัญสิรินต้านทานโรคไหม้


การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว


ยุทธศาสตร์เมล็ดพันธุ์พืช


การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานโรค


การเก็บรวบรวมสายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ฟักทอง


การคัดเลือกพันธุ์และแปรรูปพันธุ์พริก


งานวิจัยและพัฒนาอ้อย


ชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อย


ชุดตรวจโรคในพืชตระกูลแตง


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับการผลิตท่อนพันธุ์ขิงและหัวปทุมมาปลอดโรค


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง


จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักเสาชิงช้ามหามงคล


แผ่นกรองผ้าสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตต้นส้มปลอดโรค


นวัตกรรมการปลูกพืชแนวตั้ง


ตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืชด้วย PlantSMART


เกษตรกรสวนองุ่นยิ้มได้ด้วยไวรัส NPV


การผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค 


ราบิวเวอเรีย ปราบเพลี้ยศัตรูพืช


ชาวนาผลิตเชื้อบิวเวอเรีย สู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล


หมู่บ้านข้าวหอมชลสิทธิ์


แผนที่พันธุกรรมของต้นยาง นำทางปรับปรุงพันธุ์ยางพารา 


เสริมรวย ด้วยท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง


NPV ไวรัสกำจัดหนอนในไร่องุ่น


เพลียเพราะเพลี้ย บิวเวอเรียช่วยได้


ชุดตรวจเชื้อก่อโรคพืชตระกูลแตงแบบใหม่ ตรวจไว ได้หลายชนิด 


มะเขือเทศลูกเล็กต้านทานโรคใบหงิกเหลือง 


นวัตกรรมตรวจโรคเน่าเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตง