ชุดตรวจโรคกุ้ง AMP-Gold

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน ชุดตรวจโรคกุ้ง AMP-Gold ออกอากาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2560