งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าว

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน การพัฒนาพันธุ์ข้าว
ออกอากาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
รายการชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน ตอน ต่อลมหายใจ พันธุ์ข้าวไทย
ออกอากาศ วันที่ 2 พฤษภาคม 2551
รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน
ออกอากาศ วันที่ 24 กันยายน 2549