ข้าวหอมชลสิทธิ์ ทนน้ำท่วมฉับพลัน 

รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์สร้างธุรกิจให้สหกรณ์การเกษตรผักไห่
ออกอากาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
รายการ ฉลาดล้ำโลก ชุด ลองแล้วรวย ตอน พันธุ์ข้าวฮีโร่
ออกอากาศ วันที่ 11 กันยายน 2554
รายการ ไอน์สไตน์กับผู้ใหญ่ลี ตอน ข้าวหอมชลสิทธิ์ ทนน้ำท่วมฉับพลัน
ออกอากาศ วันที่ 12 สิงหาคม 2554
รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน
ออกอากาศ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553