ข้าวเหนียวธัญสิรินต้านทานโรคไหม้

รายการ ไอน์สไตน์กับผู้ใหญ่ลี ตอน ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ "ธัญสิริน" ต้านทานโรคไหม้ ออกอากาศ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554