ชุดตรวจโรคกุ้ง AMP-Gold


ชุดตรวจโรคปลานินและปลาทับทิม


การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ


งานวิจัยโรคไวรัสในกุ้งกุลาดำ


ชุดตรวจโรคกุ้ง


ระบบผลิตหัวเชื้อจุลสาหร่าย (อาหารลูกกุ้ง) แบบต่อเนื่อง


ระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ


เอนไซม์อาหารสัตว์


เทคโนโลยีเหนี่ยวนำการตกไข่เพื่อผสมเทียมโคนมตามระยะเวลากำหนด


ชุดตรวจสอบเอนไซม์


น้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในซีรั่มและน้ำนมโค


การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์หมัก


ผสมเทียมโคนม มั่นใจ ได้ชัวร์


เบต้ากลูแคน สารเสริมอาหารสัตว์ทางเลือกใหม่


ENZboost สารเสริมในอาหารสัตว์