ผสมเทียมโคนม มั่นใจ ได้ชัวร์ 

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน ผสมเทียมโคนม มั่นใจ ได้ชัวร์ ออกอากาศวันที่ 29 เมษายน 2558