การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ

รายการ ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน ตอน การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ ออกอากาศ วันที่ 10 ตุลาคม  2551