ชุดตรวจโรคกุ้ง

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน ตรวจโรคกุ้ง ง่าย ไว ด้วยชุดตรวจ LAMP color
ออกอากาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน ชุดตรวจโรคกุ้งเพื่อเกษตรกรไทย 

ออกอากาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน ตรวจไวรัสในกุ้ง ง่าย ไว ด้วยชุดตรวจ LAMP color

ออกอากาศวันที่ 4 สิงหาคม 2559
รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน การพัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสทอร่าในกุ้ง

ออกอากาศ วันที่ 30 กันยายน 2550