ระบบผลิตหัวเชื้อจุลสาหร่าย (อาหารลูกกุ้ง) แบบต่อเนื่อง

รายการ วิทย์ติดดิน ตอน สร้างแหล่งอาหารอนุบาลลูกกุ้ง ออกอากาศ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

รายการ ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน ตอน แหล่งสารอาหารอนุบาลลูกกุ้ง ออกอากาศ วันที่ 10 กันยายน 2553