ระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน ระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ
ออกอากาศ วันที่ 28 ตุลาคม 2553
รายการ ฉลาดล้ำโลก ชุด ลองแล้วรวย เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส ด้วยเทคโนโลยีหมุนเวียนน้ำระบบปิด ออกอากาศ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน ระบบบำบัดไนเตรตด้วยดีไนตริฟิเคชั่นแบบท่อยาว
ออกอากาศ วันที่ 18 มีนาคม 2559