เอนไซม์อาหารสัตว์

รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน A-Zyme เอนไซม์ช่วยย่อยอาหารสัตว์
ออกอากาศ วันที่ 6 กันยายน 2555
รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน เอนไซม์เทคโนโลยี สู่อาหารสัตว์
ออกอากาศ วันที่ 15 เมษายน 2553