เทคโนโลยีเหนี่ยวนำการตกไข่เพื่อผสมเทียมโคนมตามระยะเวลากำหนด

รายการ ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน ตอน เทคนิคการขยายพันธุ์โคนม..เพื่อเกษตรกรไทย ออกอากาศ วันที่ 3 เมษายน 2552