เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ (On-site Microbial Reactor หรือ OMR)

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ (On-site Microbial Reactor หรือ OMR) ออกอากาศวันที่ 12 กันยายน 2559