ชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน จับตาย...จุลินทรีย์ตัวร้ายด้วย Antibody Array ออกอากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2554