การผลิต DHA (น้ำมันปลา) จากจุลินทรีย์

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน การผลิตกรดไขมันจากจุลินทรีย์
ออกอากาศวันที่ 24 มีนาคม 2557
รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน DHA จากจุลินทรีย์ทะเล
ออกอากาศ วันที่ 11 มีนาคม 2553