จุลินทรีย์แลคติคเพื่อหมักผักกาดดองเปรี้ยว

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน จุลินทรีย์แลคติคเพื่อหมักผักกาดดองเปรี้ยว ออกอากาศวันที่ 9 มิถุนายน 2557