ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ยินดีให้บริการ


บริการตรวจวิเคราะห์เอนไซม์


บริการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีครบวงจร


บริการเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้ง


ธนาคารจุลินทรีย์


ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย


พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา


กฏหมายที่เกี่ยวกับ จุลลินทรีย์ ที่ TBRC