ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ยินดีให้บริการ


บริการตรวจวิเคราะห์เอนไซม์


บริการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีครบวงจร


บริการเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้ง


ธนาคารจุลินทรีย์


ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย