ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ยินดีให้บริการ

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ยินดีให้บริการ ออกอากาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557