บริการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีครบวงจร

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน บริการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีครบวงจร ออกอากาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2557