การฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)

 

วันที่           รอบที่ 2: 15 16 มกราคม 2563 (ปิดรับสมัคร) 


สถานที่       ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการ 15-16 ม.ค. 2563

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานพัฒนากำลังคนเทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.: 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382
โทรสาร: 0 2564 6574
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.