โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการ

รายการ รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการ ออกอากาศ วันที่ 13 มกราคม 2560