เทคโนโลยีไมโครอะเรย์

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน รางวัลลอรีอัล เทคโนโลยีไมโครอะเรย์ ออกอากาศ วันที่ 31 ธันวาคม 2552