เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน ชีวสารสนเทศ ผู้ช่วยสำคัญสำหรับนักวิจัยด้านชีววิทยา
ตอนที่ 1 ออกอากาศ วันที่ 12 กรกฎาคม 2555
รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน ชีวสารสนเทศ ผู้ช่วยสำคัญสำหรับนักวิจัยด้านชีววิทยา
ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556