menu b-sitemap-thmenu b-contact-thmenu b-th-thmenu b-eng-th


ด้านพืชและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพืช

รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน ชีวินทรีย์ทางเลือกใหม่ทำลายศัตรูพืชแทนสารเคมี ออกอากาศ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

 

รายการ ไอน์สไตน์กับผู้ใหญ่ลี ตอน ราบิวเวอเรีย ทางเลือกของการควบคุมแมลงแบบชีววิธี ออกอากาศ วันที่ 6 เมษายน 2555

 

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน งานวิจัยราบิวเวอรีย กำจัดเพลี๊ยแป้ง ออกอากาศ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554

 

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน ไบโอคอนโทรล ออกอากาศ วันที่ 6 มกราคม 2553

 

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน แบคทีเรียปฏิปักษ์ กำจัดโรคกาบใบแห้งในข้าว ออกอากาศ วันที่ 19 มีนาคม 2552

 

รายการ ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน ตอน NPV ไวรัสกำจัดศัตรูพืช ออกอากาศ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552

 

รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน ชีวินทรีย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ออกอากาศ วันที่ 4 พฤษภาคม 2551

 

รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน การใช้ไวรัส เอ็น พี วี ควบคุมแมลงศัตรูพืช ออกอากาศ วันที่ 4 มกราคม 2551

รายการ ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ออกอากาศ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552

 

รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน รวยเพราะรู้จักมันสำปะหลัง ออกอากาศ วันที่ 16 กันยายน 2550

รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับการผลิตท่อนพันธุ์ขิงและหัวปทุมมาปลอดโรค ออกอากาศ วันที่ 3 กันยายน 2549


     web-biotec 39  web-biotec 41  web-biotec 43

     National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
     113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng,
     Khlong Luang, Pathum Thani 12120 THAILAND
     Tel: (66-2) 564 6700, Fax : (66-2) 564 6701-5

 
build-17