Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Thai Fungi

a new app for a reference guide of fungi found in Thailand

Slide background

แอปพลิเคชั่น TBRC

อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการจุลินทรีย์และชีววัสดุ

Slide background

Open for Applications

BIOTEC Post-doctoral Fellowship 2015 – 2016

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวสารองค์กร

 


ข่าวสารการประชุม


 icon biotec การสัมมนา เรื่อง ความร่วมมือไทย-จีนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเห็ดในประเทศไทย วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

Read more ...

 icon biotec การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี genome editing วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Read more ...

 icon biotec International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017, 27 February-2 March 2017

Read more ...

ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ไบโอเทค สวทช. ได้เปิดตัวข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์แบบการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อรวมยีนโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน โดยข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่นี้เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ RGD05219-12-12-B (KDML105/IR62266) ซึ่งเป็นพันธุ์ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และพันธุ์ RGD04069-1-179-1 (RD6*5/Jao Hom Nin)*3///(KDML105*5/IR1188) ซึ่งเป็นสายพันธุ์รับ และทำการคัดเลือกแบบสืบประวัติจนได้ข้าวเหนียวต้นเตี้ยสายพันธุ์ดี

kor_khor_6_semidwarf_rice

ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่เป็นข้าวนาปีที่มีความไวต่อช่วงแสง มีลักษณะเด่นคือ สามารถต้านทานต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง มีขนาดลำต้นสูงเฉลี่ย 130 เซนติเมตร ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายด้วยเครื่องจักร มีการแตกกอดี ลำต้นมีความแข็งแรง จึงมีความทนทานต่อลมแรง ลดปัญหาการหักล้ม เมล็ดเรียวยาว เมื่อนำมาหุงต้ม มีคุณภาพและความเหนียวนุ่มคล้ายพันธุ์ กข6 มีผลผลิตข้าวแห้งเฉลี่ย 700-800 กิโลกรัมต่อไร่ โดยขณะนี้ได้มีการนำไปเพาะปลูกแล้วในจังหวัด น่าน เชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง

ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่นี้เป็นผลงานภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากไบโอเทค กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และกรมการข้าว ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 ให้มีความต้านทานโรคและแมลงสำคัญ สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และให้ผลผลิตสูง

ประกาศเมื่อ 7 มกราคม 2556