รายชื่อสมาชิกของห้องปฏิบัติการความหลากหลายของรา พ.ศ. 2557

 • ดร.จริยา สากยโรจน์ (Dr. Jariya Sakayaroj) หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ดร.สาทินี ซื่อตรง (Dr. Satinee Suetrong) 
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นายวีระ ศรีอินทร์สุทธิ์ (Mr. Veera Sri-Indrasutdhi)
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นายนัฐวุฒิ บุญยืน (Mr. Nattawut Boonyuen)
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นางสาวสิตา ปรีดานนท์ (Ms. Sita Preedanon)
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นางสาวจารุวรรณ เชื้อสีหะรณชัย (Ms. Charuwan Chuaseeharonnachai)
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นายอนุพงศ์ คล้ายสุบรรณ (Mr. Anupong Klaysuban)
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นางสาวจุรีรัตน์ เอื้อพัฒนากิจ (Ms. Jureerat Ueapattanakit) 
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • BFBD-member1